Sleva na elektrické přístroje, kufříky, nástavce - ZDE

Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

  1. Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen "Zákon") podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, pokud si prodávající splnil informační povinnosti podle tohoto zákona. Pro ostatní případy se uplatňuje odst. 2 nebo 3 Zákona. Pokud je předmětem kupní smlouvy dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.
  2. Spotřebitel je povinen, pokud chce toto právo využít, písemně odstoupit od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího během jeho provozní doby nebo takové odstoupení podat na poštovní přepravu nejpozději poslední den lhůty na adresu uvedenou v kontaktech, případně takové uplatnění práva je možné uplatnit i formou záznamu na jiném trvalém nosiči. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy, od které odstupuje, spolu s veškerou dokumentací - např. originálem faktury, návodem a další dokumentací k zboží, která mu byla doručena spolu s zbožím, nejpozději však do 14 dnů od dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím, aby si pro vlastní potřebu vyhotovili kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém je potřeba vyplnit minimální údaje s označením "*" - hvězdičkou.

  3. Zboží nám nezasílejte na dobírku, zásilka nebude přijata.

  4. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu podle ustanovení §9 odst. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. a také nákladů doložitelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů od dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve, než mu bude doručeno zboží, nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě, že prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne sám.

  5. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

  6. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zboží a služby, které jsou vymezeny v §7 odst. 6 písm. až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

  7. Spotřebitel nese veškeré snížení hodnoty zboží, které vzniklo jeho používáním nad rámec potřebného pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

Adresa pro zaslání zboží: ASPIRA s.r.o., P.O.Box 35, 066 03 Humenné