Sleva na elektrické přístroje, kufříky, nástavce - ZDE

Ochrana osobních údajů

 • Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 • Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, s výjimkou vybrané dopravní společnosti, která zajišťuje dodání zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly, nebo zprostředkovateli na základě smlouvy uzavřené podle Zákona č. 18/2018 Z.z.
 • Provozovatel je povinen zabezpečit osobní údaje před neoprávněným přístupem pomocí vhodných technických a organizačních opatření. Všichni zaměstnanci provozovatele jsou povinni zachovávat mlčenlivost v souvislosti s osobními údaji
 • Osoba, na kterou se osobní údaje vztahují, má práva stanovená v souladu s § 19 a následujícími ustanoveními Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů v platném znění, konkrétně:

a) právo na informace, které jsou obsaženy v těchto podmínkách a obchodních podmínkách

b) právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se dotčené osoby - § 21 Zákona spočívá ve vašem právu žádat o informace o tom, jakým způsobem a k jakým účelům jsou vaše údaje zpracovávány. Tuto žádost můžete adresovat na kontaktní e-mail

c) právo na opravu osobních údajů - § 22 Zákona vám umožňuje opravit osobní údaje, pokud jsou nepřesné nebo zastaralé

d) právo na vymazání osobních údajů - § 23 Zákona můžete využít, pokud nechcete, aby provozovatel nadále zpracovával vaše osobní údaje

e) právo na omezení zpracování osobních údajů - § 24 Zákona můžete uplatnit, pokud máte podezření, že byly osobní údaje zpracovány v rozporu se zákonem

f) právo námítat zpracování osobních údajů - § 27 Zákona

g) právo na přenositelnost osobních údajů

h) právo podat podnět na dozorný orgán ohledně zpracování osobních údajů.

 • Provozovatel získává od kupujícího následující osobní údaje: jméno, příjmení, ulice a popisné číslo, PSČ, město, dodací adresa, fakturační adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, které jsou zpracovávány za účelem správného vyřízení vaší objednávky. Tato osobní data jsou uchovávána po dobu 10 let pro účely archivace. Při zpracování objednávky dochází k vystavení faktur, skladových (dodacích) listů, zajištění dopravy a účtování v účetnictví.
 • Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou společnosti Bohemiasoft s.r.o. (provozovatel e-shopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správce serverů) a firma Casablanca INT (provozovatel datového centra).
 • Provozovatel pověřil zprostředkovatele, kterým je společnost Heureka Shopping, s.r.o. se sídlem na adrese Karolínska 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727, aby jménem provozovatele e-shopu zpracovával jednorázově osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a informace o objednaném zboží za účelem hodnocení kvality nákupu. Za účelem této hodnotící služby zprostředkovatel zašle jednorázový e-mail kupujícímu s možností hodnocení.
 • Tyto webové stránky zaznamenávají vaši IP adresu, informace o době, kterou strávíte prohlížením těchto stránek, a informace o tom, odkud přicházíte na naše stránky. Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a používají se k měření návštěvnosti stránky a přizpůsobení zobrazení stránek. Díky těmto souborům jsme schopni nabídnout kvalitnější služby. Některé soubory cookies jsou třetími stranami, například YouTube, Google a podobně.
 • Soubory cookies si můžete kdykoli smazat nebo nastavit jejich sběr přímo v nastavení vašeho internetového prohlížeče. Pokud chcete odmítnout sběr souborů cookies, nastavte to ve vašem internetovém prohlížeči.
 • Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely e-mailového marketingu, souhlasil s odesíláním e-mailových zpráv na kontaktovní e-mailovou adresu.
 • Osobní údaje pro e-mailový marketing v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa jsou poskytovány po dobu pěti let. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.
 • Kupující může svůj souhlas kdykoli odvolat tím, že zašle Odvolání se zpracováním osobních údajů, a tyto údaje budou okamžitě smazány. Odhlášení je také možné prostřednictvím zrušení zaškrtnutí políčka v uživatelském účtu kupujícího (pokud si kupující vytvořil uživatelský účet). Z naší strany již poskytnuté osobní údaje nebudeme používat pro účely e-mailového marketingu.